Testimonial

diolch yn fawr

Thursday 18 June, 2009Diolch yn fawr, 'dwi wedi bod yn chwilio am Pos y wyddor i'm bachgen 18mis
oed ers misoedd a heddiw does o hyd i un o'ch cwmni chi.
. Mae y mab wrth ei fodd gydag ef ac rwyf yn siwr y bydd wedi dysgu y
wyddor yn fuan. Gwefan ddiddorol dros ben gyda amrywiaeth dda o anrhegion.
Testimonial By: wendy